Vem är jag?”



Varför känns det som att något saknas?”



Vad vill jag förändra i mitt liv?”



Hur kan jag genomföra den förändringen?”



Den här typen av frågor aktualiseras förr eller senare i de flesta människors liv, och ett varsamt utforskande av dem kan hjälpa oss lära känna oss själva bättre och känna större mening i tillvaron. Terapi erbjuder ett utrymme i ditt liv för detta utforskande, och en guide som går vid din sida på vägen.


Jag är praktikterapeut (ännu inte diplomerad) på Psykosyntesakademin i Stockholm. Detta betyder att du träffar mig till reducerat pris.


Om du är intresserad går det bra att maila mig på sippan@sippan.se för mer information. Du kan också läsa mer på Psykosyntesakademins hemsida.

 

Psykosyntesterapi